บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 61 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Welcoming day 2018 บัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน "ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ" เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมให้นักศึกษาได้รู้จักเพื่อนใหม่ต่างคณะต่างสถาบัน และรับทราบข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล