นักศึกษาปัจจุบัน เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร์

Image Description
วิภารัตน์ ชื่นชม

รักษาการหัวหน้าบัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร์


Image Description
มานพ เสนาพิทักษ์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ปิยะนุช ปุระวัฒน์

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
ธนธรณ์ รอดพ้น

นักวิชาการพัสดุ


Image Description
วรวิทย์ พูลกิจวัฒนา

พนักงานธุรการ ระดับ ส2