ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรายวิชา GRID (เรียนระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม – 25 กันยายน 2562, 1 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2562, 2 – 27 ธันวาคม 2562 )

4 สิงหาคม – 25 กันยายน 2562
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies Download
5 GRID 530 English Academic Writing I Download
6 GRID 531 English Academic Writing II Download
7 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciencec Download
8 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download

 

1 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies Download
3 GRID 531 English Academic Writing II Download
4 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciencecand Download

 

2 – 27 ธันวาคม 2562
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies Download
2 GRID 531 English Academic Writing II Download
3 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download
 • กำหนดการลงทะเบียน (E-registration) : 8 – 19 กรกฎาคม 2562
 • กำหนดการ Download Invoice : 2 วัน หลังการลงทะเบียน
 • กำหนดชำระเงิน : ภายใน วันที่ ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม
  (หากชำระเงินหลังจากกำหนดนี้ถือว่าเป็นการชำระเงินล่าช้า ต้องชำระค่าปรับจำนวน 2,000 บาท)
 • ประกาศรายวิชาที่ได้เปิด
  • รอบเรียน 4 สิงหาคม – 25 กันยายน 2562 : 26 กรกฎาคม 2562
  • รอบเรียน 1 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2562 : 25 กันยายน 2562
  • รอบเรียน 2 – 27 ธันวาคม 2562 : 22 พฤศจิกายน 2562
  (**รายวิชาที่ได้เปิดขึ้นอยู่กับ จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
โทรสาร : 02 441 9317