ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรายวิชา GRID 3 มีนาคม – 29 เมษายน 2562, 4 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2562

3 มีนาคม – 29 เมษายน 2562
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID516/1:Thesis Writing for Graduate Studies Download
3 GRID 530 English Academic Writing I Download
4 GRID 531 English Academic Writing II Download
5 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciencec Download
6 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download

 

4 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2562
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciencec Download
  • กำหนดการลงทะเบียน (E-registration) : 11 – 18 มกราคม 2562
  • กำหนดการ Download Invoice : 2 วัน หลังการลงทะเบียน
  • กำหนดชำระเงิน : ภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
  • ประกาศรายวิชาที่ได้เปิด
    • รอบเรียน : 3 มีนาคม – 29 เมษายน 2562 : 27 กุมภาพันธ์ 2562
    • รอบเรียน : 4 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2562 : 26 เมษายน 2562
    (**รายวิชาที่ได้เปิดขึ้นอยู่กับ จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
โทรสาร : 02 441 9317