ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรายวิชา GRID 2 - 26 ธันวาคม 2562

2nd – 23rd December 2019
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 517/1 Essential English Grammar for Graduate Studies Download

 

3rd – 26th December 2019
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 530 English Academic Writing I Download
2 GRID 531 English Academic Writing II Download
3 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciencecand Download
4 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download

 

  • กำหนดการลงทะเบียน (E-registration) : 22 – 24 ตุลาคม 2562
  • กำหนดการ Download Invoice : 3 วัน หลังการลงทะเบียน
  • กำหนดชำระเงิน : ภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2562
  • ประกาศรายวิชาที่ได้เปิด : 22 พฤศจิกายน 2562
  • (**รายวิชาที่ได้เปิดขึ้นอยู่กับ จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
โทรสาร : 02 441 9317