ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรายวิชา GRID (เรียนระหว่างวันที่ 1 - 27 กันยายน 2563, 1 – 28 ตุลาคม2563 และ 1 – 28 พฤศจิกายน 2563)

ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514/2 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 514/3 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 514/4 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
4 GRID 515/2 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
5 GRID 515/3 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
6 GRID 515/4 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
7 GRID 516/2:Thesis Writing for Graduate Studies Download
8 GRID 516/3:Thesis Writing for Graduate Studies Download
9 GRID 516/4:Thesis Writing for Graduate Studies Download
10 GRID 517/2:Essential English Grammar for Graduate Studies Download
11 GRID 517/3:Essential English Grammar for Graduate Studies Download
12 GRID 530/2 English Academic Writing I Download
13 GRID 530/3 English Academic Writing I Download
14 GRID 531/2 English Academic Writing II Download
15 GRID 531/3 English Academic Writing II Download
16 GRID 531/4 English Academic Writing II Download
17 GRID 532/2 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciencec Download
18 GRID 532/3 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience Download
19 GRID 533/2 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download
20 GRID 533/3 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download
21 GRID 533/4 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download
22 GRID 537/2 Oral Presentation Skills (30 Hour) Download

 

  • กำหนดการลงทะเบียน (E-registration) : 10 - 21 สิงหาคม 2563
  • กำหนดการ Download Invoice : 3 วัน หลังการลงทะเบียน
  • กำหนดชำระเงิน : ภายในวันที่ 11 กันยายน 2563
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
โทรสาร : 02 441 9317
คุณฑิฆัมพร เล้าเจริญ e-mail: tikamporn.lao@mahidol.ac.th
คุณอาณัติ ปาลพันธุ์ e-mail: arnath.pal@mahidol.ac.th
Line official งานศูนย์ภาษา
Line official งานศูนย์ภาษา