ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรายวิชา GRID (เรียนระหว่างวันที่ 1 – 28 มิถุนายน และ 1 - 29 กรกฎาคม 2564)

  • กำหนดการลงทะเบียน () Student Service System: 3 - 7 พฤษภาคม 2564
  • กำหนดการ Download Invoice : 1-3 วัน หลังการลงทะเบียน
  • กำหนดชำระเงิน : 21 พฤษภาคม 2564 (หากชำระเงินหลังจากกำหนดนี้ถือว่าเป็นการชำระเงินล่าช้า ต้องชำระค่าปรับจำนวน 2,000 บาท)

June 2021
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 516/1: Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 516/2: Thesis Writing for Graduate Studies Download
5 GRID 517: Essential English Grammar for Graduate Studies Download
6 GRID 530 English Academic Writing I Download
7 GRID 531/1 English Academic Writing II Download
8 GRID 537 Oral Presentation Skills (30 Hour) Download

 

July 2021
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 516: Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 531/1 English Academic Writing II Download
5 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience Download
6 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download
7 GRID 537 Oral Presentation Skills (30 Hour) Download

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 092-849-1339
Line official งานศูนย์ภาษา
Line official งานศูนย์ภาษา