ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรายวิชา GRID 1 – 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514/1 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 516/1 Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies Download
5 GRID 530 English Academic Writing I Download
6 GRID 531 English Academic Writing II Download
7 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciencec Download
8 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download

 

Schedule for GRID Courses 2019 Semester 3/61_1

1st – 24th July 2019

Regular Courses

Courses Group Time Date Location
GRID 514: Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies 514/1 Mon.Wed.:9.00 a.m.-4.30 p.m. July: 1, 3, 8, 10, 15, 22, 24 Salaya
(FGS Bld.)
GRID 515: Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies 515/1 Mon.Wed.:9.00 a.m.-4.30 p.m. July: 1, 3, 8, 10, 15, 22, 24 Salaya
(FGS Bld.)
GRID516:Thesis Writing for Graduate Studies 516/1 Mon.Wed.:9.00 a.m.-4.30 p.m. July: 1, 3, 8, 10, 15, 22, 24 Salaya
(FGS Bld.)
GRID 517:Essential English Grammar for Graduate Studies 517/1 Mon.Wed.:9.00 a.m.-4.30 p.m. July: 1, 3, 8, 10, 15, 22, 24 Salaya
(FGS Bld.)

 

Schedule for GRID Courses 2019 Semester 3/61_1

2nd – 31st July 2019

Special Courses

Courses Group Time Date Location
GRID 530 English Academic Writing I 530/1 Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.: 9.00 a.m.-4.30 p.m. July: 18, 19, 22, 24, 26, 30, 31 Salaya
(FGS Bld.)
GRID 531 English Academic Writing II 531/1 Tue. Thu. : 9.00 a.m.-4.30 p.m.. July: 2, 4, 9, 11, 18, 23, 25 Salaya
(FGS Bld.)
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience 532/1 Tue. Thu. : 9.00 a.m.-4.30 p.m. July: 2, 4, 9, 11, 18, 23, 25 Salaya
(FGS Bld.)
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 533/1 Tue. Thu. : 9.00 a.m.-4.30 p.m. July: 2, 4, 9, 11, 18, 23, 25 Salaya
(FGS Bld.)
  • กำหนดการลงทะเบียน (E-registration) : 27 – 31 พฤษภาคม 2562
  • กำหนดการ Download Invoice : 2 วัน หลังการลงทะเบียน
  • กำหนดชำระเงิน : ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562
  • (หากชำระเงินหลังจากกำหนดนี้ถือว่าเป็นการชำระเงินล่าช้า ต้องชำระค่าปรับจำนวน 2,000 บาท)
  • ประกาศรายวิชาที่ได้เปิด : 26 มิถุนายน 2562
  • (**รายวิชาที่ได้เปิดขึ้นอยู่กับ จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
โทรสาร : 02 441 9317