ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรายวิชา GRID 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562

ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 515/2 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
4 GRID516/1 Thesis Writing for Graduate Studies Download
5 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies Download
6 GRID 530 English Academic Writing I Download
7 GRID 531 English Academic Writing II Download
8 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciencec Download

 

Schedule for GRID Courses 2019

1st May – 26th June 2019

Regular Courses

Courses Group Time Date Location
GRID 514: Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies 514/1 Fri .: 9.00 a.m.-4.00 p.m. May: 10, 17, 24, 31
June: 7, 14, 21
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 515: Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies 515/1 Tue. Thu. :1.00 p.m.-4.00 p.m. May: 2,7,14,16,21,23,28,30
June: 4,6,11,13,18,20,25
Salaya
(FGS Bld.)
GRID516:Thesis Writing for Graduate Studies 516/1 Mon.Wed.:1.00 p.m.-4.00 p.m. May: 1,8,13,15,22,27,29
June: 3,5,10,12,17,19,24,26
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 517:Essential English Grammar for Graduate Studies 517/1 Tue. Thu. :1.00 p.m.-4.00 p.m. May: 2,7,14,16,21,23,28,30
June: 4,6,11,13,18,20,25
Salaya
(FGS Bld.)

 

Schedule for GRID Courses 2019

12th May – 30th June 2019

Special Courses

Courses Group Time Date Location
GRID 530 English Academic Writing I 530/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m.. May: 12,26 June: 2,9,16,23,30 Salaya
(FGS Bld.)
GRID 531 English Academic Writing II 531/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m.. May: 12,26
June: 2,9,16,23,30
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience 532/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m. May: 12,26
June: 2,9,16,23,30
Salaya
(FGS Bld.)
  • กำหนดการลงทะเบียน (E-registration) : 9 – 11 เมษายน 2562
  • กำหนดการ Download Invoice : 2 วัน หลังการลงทะเบียน
  • กำหนดชำระเงิน : ภายใน วันที่ 17 เมษายน 2562
  • ประกาศรายวิชาที่ได้เปิด : 26 เมษายน 2562
  • (**รายวิชาที่ได้เปิดขึ้นอยู่กับ จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
โทรสาร : 02 441 9317