ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรายวิชา GRID (เรียนวันที่ 1 มีนาคม – 29 เมษายน 2563, 7 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2563)

1st May – 28th June 2020
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 530 English Academic Writing I Download
5 GRID 531 English Academic Writing II Download
6 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience Download

 

1st March– 26th April 2020
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 517 :Essential English Grammar for Graduate Studies Download
5 GRID 530 English Academic Writing I Download
6 GRID 531 English Academic Writing II Download
7 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience Download
8 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download

 

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน : 15 มกราคม 2563
 • กำหนดการลงทะเบียน (E-registration) : 15 – 17 มกราคม 2563
 • กำหนดการ Download Invoice : 2 วันหลังการลงทะเบียน
 • กำหนดชำระเงิน : ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศรายวิชาที่ได้เปิด
  • รอบเรียน 1 มีนาคม – 29 เมษายน 2563 : 25 กุมภาพันธ์ 2563
  • รอบเรียน 7 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2563 : 24 เมษายน 2563
  (**รายวิชาที่ได้เปิดขึ้นอยู่กับ จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
โทรสาร : 02 441 9317