ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรายวิชา GRID เรียนระหว่างวันที่ 1 – 27 ธันวาคม 2563 (การเรียนการสอนแบบออนไลน์)

Online English Courses for Masters Students

ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 515/2 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
4 GRID516/1:Thesis Writing for Graduate Studies Download
5 GRID516/2: Thesis Writing for Graduate Studies (Mr.Van Khua Piang) Download

 

Online English Courses for Doctoral Students

ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 531English Academic Writing II Download
2 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience Download
3 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download
4 GRID 537 Oral Presentation Skills (30 Hour) Download

 

  • กำหนดการลงทะเบียน (E-registration) : 16 - 18 พฤศจิกายน 2563
  • กำหนดการ Download Invoice : 3 วัน หลังการลงทะเบียน
  • กำหนดชำระเงิน : ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
โทรสาร : 02 441 9317
คุณฑิฆัมพร เล้าเจริญ e-mail: tikamporn.lao@mahidol.ac.th
คุณอาณัติ ปาลพันธุ์ e-mail: arnath.pal@mahidol.ac.th
Line official งานศูนย์ภาษา
Line official งานศูนย์ภาษา