ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรายวิชา GRID (เรียนระหว่างวันที่ 1 - 27 สิงหาคม และ 1 - 27 กันยายน 2563)

ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514/1 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 514/2 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
4 GRID 515/2 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
5 GRID 516/1:Thesis Writing for Graduate Studies Download
6 GRID 516/2:Thesis Writing for Graduate Studies Download
7 GRID 517/1:Essential English Grammar for Graduate Studies Download
8 GRID 517/2:Essential English Grammar for Graduate Studies Download
9 GRID 530/1 English Academic Writing I Download
10 GRID 530/2 English Academic Writing I Download
11 GRID 531/1 English Academic Writing II Download
12 GRID 531/2 English Academic Writing II Download
13 GRID 532/1 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciencec Download
14 GRID 532/2 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciencec Download
15 GRID 533/1 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download
16 GRID 533/2 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download
17 GRID 537/1 Oral Presentation Skills (30 Hour) Download
18 GRID 537/2 Oral Presentation Skills (30 Hour) Download

 

  • กำหนดการลงทะเบียน (E-registration) : 6 - 17 กรกฎาคม 2563
  • กำหนดการ Download Invoice : 3 วัน หลังการลงทะเบียน
  • กำหนดชำระเงิน : ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
คุณฑิฆัมพร เล้าเจริญ e-mail: tikamporn.lao@mahidol.ac.th
คุณอาณัติ ปาลพันธุ์ e-mail: arnath.pal@mahidol.ac.th