ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรายวิชา GRID 1 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2562 และ 2 - 27 ธันวาคม 2562

1st October– 27th November 2019
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 530 English Academic Writing I Download
5 GRID 531 English Academic Writing II Download
6 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciencec Download
7 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download

 

2nd – 27th December 2019
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 517 :Essential English Grammar for Graduate Studies Download
5 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download

 

  • กำหนดการลงทะเบียน (E-registration) : 13 – 23 สิงหาคม 2562
  • กำหนดการ Download Invoice : 3 วัน หลังการลงทะเบียน
  • กำหนดชำระเงิน : ภายใน วันที่ 20 กันยายน 2562
  • ประกาศรายวิชาที่ได้เปิด
    • รอบเรียน 1 ตุลาคม – 27พฤศจิกายน 2562 : 25 กันยายน 2562
    • รอบเรียน 2 – 27 ธันวาคม 2562 : 22 พฤศจิกายน 2562
    (**รายวิชาที่ได้เปิดขึ้นอยู่กับ จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
โทรสาร : 02 441 9317