ประกาศรายวิชา GRID ที่ได้เปิด เรียนระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514/1 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 516/1 Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 517/1 Essential English Grammar for Graduate Studies Download
5 GRID 530 English Academic Writing I Download
6 GRID 531 English Academic Writing II Download
7 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciencec Download
8 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download

 

Schedule for GRID Courses_2019_Semester_2/62_1

6th January – 26th February 2020
Courses Group Time Date Location Instructor Room
GRID 514: Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies 514/1 Mon.Wed.:1.00 p.m.-4.00 p.m. Jan.:6,8,13,15,20,22,27,29
Feb.: 3,5,12,17,19,24,26
Salaya
(FGS Bld.)
Mr. Wanod
Ngaorangsi
401
GRID 515: Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies 515/1 Tue. Thu. :1.00 p.m.-4.00 p.m. Jan.:7,9,14,16,21,23,28,30
Feb.: 4,6,11,13,18,20,25
Salaya
(FGS Bld.)
Miss Gina
Masbad
Nunez
402
GRID 516:Thesis Writing for Graduate Studies 516/1 Mon.Wed.:1.00 p.m.-4.00 p.m. Jan.:6,8,13,15,20,22,27,29
Feb.: 3,5,12,17,19,24,26
Salaya
(FGS Bld.)
Mr.Van Khua
Piang
403
GRID 517:Essential English Grammar for Graduate Studies 517/1 Tue. Thu. :1.00 p.m.-4.00 p.m. Jan.:7,9,14,16,21,23,28,30
Feb.: 4,6,11,13,18,20,25
Salaya
(FGS Bld.)
Mr.Phalaunna
phat Siriwong
403

 

Schedule for GRID Courses_2019_Semester_2/62_1

5th January – 23rd February 2020
Courses Group Time Date Location Instructor Room
GRID 530 English Academic Writing I 530/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m. Jan.: 5,12,19,26
Feb.: 2,16,23
Salaya
(FGS Bld.)
Mr. Wanod
Ngaorangsi
401
GRID 531 English Academic Writing II 531/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m. Jan.: 5,12,19,26
Feb.: 2,16,23
Salaya
(FGS Bld.)
Miss Pornpimol
Limcharoen
403
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience 532/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m. Jan.: 12,19,26
Feb.: 2,16,23
Salaya
(FGS Bld.)
Miss Jarah
Gertrudes M.
Espiritu
402
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 533/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m. Jan.: 5,12,19,26
Feb.: 2,16,23
Salaya
(FGS Bld.)
Assistant
Professor Dr.
Karansupamas
Engchuan
404
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
โทรสาร : 02 441 9317