ประกาศรายวิชา GRID ที่ได้เปิด เรียนระหว่างวันที่ 3 มีนาคม - 29 เมษายน 2562

ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID516/1:Thesis Writing for Graduate Studies Download
3 GRID 517:Essential English Grammar for Graduate Studies Download
4 GRID 530 English Academic Writing I Download
5 GRID 531 English Academic Writing II Download
6 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciencec Download
7 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download

 

Schedule for GRID Courses 2019

4th March – 29th April 2019

Regular Courses

Courses Group Time Date Location
GRID 515: Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies 515/1 Mon. Wed. :9.00 a.m.-4.30 p.m. Mar.:4,6,11,13,18,20,25 Salaya
(FGS Bld.)
GRID516:Thesis Writing for Graduate Studies 516/1 Mon.Wed. :9.00 a.m.-4.30 p.m. Apr.: 1,3,10,17,22,24,29 Salaya
(FGS Bld.)
GRID 517:Essential English Grammar for Graduate Studies 517/1 Thu. Fri. :9.00 a.m.-4.30 p.m. Mar.:7,8,14,15,21,22,28 Salaya
(FGS Bld.)

 

Schedule for GRID Courses 2019

3rd March – 28th April 2019

Special Courses

Courses Group Time Date Location
GRID 530 English Academic Writing I 530/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m.. Mar.:3,10,17,23,31
Apr.: 21,28
23 มี.ค.62 เป็นวันเสาร์
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 531 English Academic Writing II 531/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m.. Mar.:3,10,17,23,31
Apr.: 21,28
23 มี.ค.62 เป็นวันเสาร์์
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience 532/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m. Mar.:3,10,17,23,31
Apr.: 21,28
23 มี.ค.62 เป็นวันเสาร์
Salaya
(FGS Bld.)
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 533/1
* เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งจึงงดการเรียนการสอน และเลื่อนไปเรียนวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 แทน ส่วนห้องเรียนในวันที่ 23 มีนาคม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
โทรสาร : 02 441 9317