ประกาศรายวิชา GRID ที่ได้เปิดเรียน ระหว่างวันที่ 2 – 26 ธันวาคม 2562

ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514/1 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 516/1 Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies Download
5 GRID 530 English Academic Writing I Download
6 GRID 531 English Academic Writing II Download
7 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciencec Download
8 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download

 

Schedule for GRID Courses_2019_Semester_1/62_3

2nd – 23rd December 2019

Regular Courses

Courses Group Time Date Location Room
GRID 514: Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies 514/1 Mon.Wed.Fri.:9.00 a.m.-4.30 p.m.. Dec.: 2, 4, 9, 11, 13,16, 18 Salaya
(FGS Bld.)
401
GRID 515: Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies 515/1 Mon.Wed.Fri.:9.00 a.m.-4.30 p.m. Dec.: 2, 4, 9, 11,13,16, 18 Salaya
(FGS Bld.)
402
GRID 516:Thesis Writing for Graduate Studies 516/1 Mon.Wed.:9.00 a.m.-4.30 p.m. Dec.: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 Salaya
(FGS Bld.)
404
GRID 517:Essential English Grammar for Graduate Studies 517/1 Mon.Wed.:9.00 a.m.-4.30 p.m. Dec.: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 Salaya
(FGS Bld.)
403

 

Schedule for GRID Courses_2019_Semester_1/62_3

3rd – 26th December 2019

Special Courses

Courses Group Time Date Location Room
GRID 530 English Academic Writing I 530/1 Tue. Thu. : 9.00 a.m.-4.30 p.m. Dec.: 3, 12, 17, 19, 20, 24, 26. Salaya
(FGS Bld.)
401
GRID 531 English Academic Writing II 531/1 Mon. Tue.Wed. Thu. Fri.:
9.00 a.m.-4.30 p.m.
Dec.: 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 Salaya
(FGS Bld.)
402
Dec.13,16,18 405
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience 532/1 Tue.Wed. Thu. : 9.00 a.m.-4.30 p.m. Dec.: 12, 17, 19, 20, 24, 25, 26 Salaya
(FGS Bld.)
403
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 533/1 Tue.Wed. Thu. : 9.00 a.m.-4.30 p.m. Dec.: 12, 17, 19, 20, 24, 25, 26 Salaya
(FGS Bld.)
403
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
โทรสาร : 02 441 9317