ประกาศรายวิชา GRID ที่ได้เปิด เรียนระหว่างวันที่ 12 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563

ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies Download
5 GRID 531 English Academic Writing II Download
6 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciencec Download
7 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download
8 GRID 537 Oral Presentation Skills (30 Hour) Download

 

Schedule for GRID Courses_2020_Semester_1/63_1

1st – 28th September 2020

Online English Courses for Masters Students

Courses Time Date
GRID 514: Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Mon. Tue. Wed. Thu.: 5.30 p.m.-8.30 p.m. Sep.: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24,28
GRID 515: Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Mon. Tue. Wed. Thu.: 5.30 p.m.-8.30 p.m. Sep.: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24,28
GRID 516:Thesis Writing for Graduate Studies Mon. Tue. Wed. Thu.: 5.30 p.m.-8.30 p.m. Sep.: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24,28
GRID 517:Essential English Grammar for Graduate Studies Mon. Tue. Wed. Thu.: 5.30 p.m.-8.30 p.m. Sep.: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24,28

 

Schedule for GRID Courses_2020_Semester_1/63_1

12th September – 3rd October 2020

Online English Courses for Doctoral Students

Courses Time Date
GRID 530 English Academic Writing I Saturday and Sunday 9:00 a.m. – 4:30 p.m Sep.: 12,13,19,20,26,27
Oct.:3
GRID 531 English Academic Writing II Saturday and Sunday 9:00 a.m. – 4:30 p.m Sep.: 12,13,19,20,26,27
Oct.:3
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience Saturday and Sunday 9:00 a.m. – 4:30 p.m Sep.: 12,13,19,20,26,27
Oct.:3
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Saturday and Sunday 9:00 a.m. – 4:30 p.m Sep.: 12,13,19,20,26,27 Oct.:3
GRID 537 Oral Presentation Skills (30 Hour) Saturday and Sunday 9:00 a.m. – 4:00 p.m Sep.: 12,13,19,20,26
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
โทรสาร : 02 441 9317
คุณฑิฆัมพร เล้าเจริญ e-mail: tikamporn.lao@mahidol.ac.th
คุณอาณัติ ปาลพันธุ์ e-mail: arnath.pal@mahidol.ac.th
Line official งานศูนย์ภาษา
Line official งานศูนย์ภาษา