ประกาศรายวิชา GRID ที่ได้เปิด เรียนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 29 เมษายน 2563

ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514/1 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 516/1 Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies Download
5 GRID 530 English Academic Writing I Download
6 GRID 531 English Academic Writing II Download
7 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciencec Download
8 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download

 

Schedule for GRID Courses_2019_Semester_2/61_2

2nd March – 29th April 2020
Courses Group Time Date Location Instructor Room
GRID 514: Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies 514/1 Mon.Wed.:1.00 p.m.-4.00 p.m. Mar.:2,4,9,11,16,18,23,25,30
Apr.: 8,20,22,27,29
*Please note that 29th April class will be a whole day
class(9.00 a.m. – 4.00 p.m.).
Salaya
(FGS Bld.)
Mr. Edward
Leslie
Wordsworth
Rush
402
GRID 515: Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies 515/1 Tue. Thu. :1.00 p.m.-4.00 p.m. Mar.:3,5,10,12,17,19,24,26,31
Apr.: 7,9,16,21,23,28
Salaya
(FGS Bld.)
Miss Gina
Masbad
Nunez
403
GRID 516:Thesis Writing for Graduate Studies 516/1 Mon.Wed.:1.00 p.m.-4.00 p.m. Mar.:2,4,9,11,16,18,23,25,30
Apr.: 8,20,22,27,29
*Please note that 29th April class will be a whole day
class(9.00 a.m. – 4.00 p.m.).
Salaya
(FGS Bld.)
Mr.Van Khua
Piang
404
GRID 517:Essential English Grammar for Graduate Studies 517/1 Tue. Thu. :1.00 p.m.-4.00 p.m. Mar.: 12,17,19
Apr.: 7,9,16,21,23,28
*Please note that
12nd,17th,19th March and
21st,23rd ,28th April class will be a whole day class
(9.00 a.m. – 4.00 p.m.).
Salaya
(FGS Bld.)
Mr.Phalaunna
phat Siriwong
405

 

Schedule for GRID Courses_2019_Semester_2/61_2

1st March – 26th April 2020
Courses Group Time Date Location Instructor Room
GRID 530 English Academic Writing I 530/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m. Mar.:1,8,15,22,29
Apr.: 19,26
Salaya
(FGS Bld.)
Miss
Pornpimol
Limcharoen
403
GRID 531 English Academic Writing II 531/1 Sat. 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m.
Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m.
Mar.:7,8,14,15,21,22,28 Salaya
(FGS Bld.)
Mr. Wanod
Ngaorangsi
402
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience 532/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m. Mar.:8,15,22,29
Apr.: 19,26
Salaya
(FGS Bld.)
Miss Jarah
Gertrudes M.
Espiritu
401
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 533/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m. Mar.:8,15,22,29
Apr.: 19,26
Salaya
(FGS Bld.)
Assistant
Professor Dr.
Karansupamas
Engchuan
404
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
โทรสาร : 02 441 9317