ประกาศรายวิชา GRID ที่ได้เปิด เรียนระหว่างวันที่ 1 - 27 สิงหาคม 2563

ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies Download
5 GRID 530 English Academic Writing I Download
6 GRID 531 English Academic Writing II Download
7 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciencec Download
8 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download

 

Schedule for GRID Courses_2020_Semester_1/63_1

3rd – 27th August 2020

Online English Courses for Masters Students

Courses Time Date Instructor
GRID 514: Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Mon. Tue. Wed. Thu.:
5:30 p.m. – 8:30 p.m.
Aug.:3,4,5,6,10,11,13,17,18,19,20,24,25,26,27 Miss Pornpimol Limcharoen
GRID 515: Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Mon. Tue. Wed. Thu.:
5:30 p.m. – 8:30 p.m.
Aug.:3,4,5,6,10,11,13,17,18,19,20,24,25,26,27 Miss Gina Masbad
Nunez
GRID 516:Thesis Writing for Graduate Studies Mon. Tue. Wed. Thu.:
5:30 p.m. – 8:30 p.m.
Aug.:3,4,5,6,10,11,13,17,18,19,20,24,25,26,27 Mr.Van Khua Piang
GRID 517:Essential English Grammar for Graduate Studies Mon. Tue. Wed. Thu.:
5:30 p.m. – 8:30 p.m.
Aug.:3,4,5,6,10,11,13,17,18,19,20,24,25,26,27 Mr.Phalaunnaphat
Siriwong

 

Schedule for GRID Courses_2020_Semester_1/63_1

1st – 23rd August 2020

Online English Courses for Doctoral Students

Courses Time Date Instructor
GRID 530 English Academic Writing I Sat. and Sun. 9:00 a.m. – 4:00 p.m Aug.:1,2,8,9,15,16,22,23 Mr. Wanod Ngaorangsi
GRID 531 English Academic Writing II Sat. and Sun. 9:00 a.m. – 4:00 p.m Aug.:1,2,8,9,15,16,22,23 Miss Jarah Gertrudes M. Espiritu
GRID 531 English Academic Writing II Sat. and Sun. 9:00 a.m. – 4:00 p.m Aug.:1,2,8,9,15,16,22,23 Mr. Wanod Ngaorangsi
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience Sat. and Sun. 9:00 a.m. – 4:00 p.m Aug.:1,2,8,9,15,16,22,23 Assistant Professor Dr. Karansupamas Engchuan
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Sat. and Sun. 9:00 a.m. – 4:00 p.m Aug.:1,2,8,9,15,16,22,23 Assistant Professor Dr. Karansupamas Engchuan
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
โทรสาร : 02 441 9317
คุณฑิฆัมพร เล้าเจริญ e-mail: tikamporn.lao@mahidol.ac.th
คุณอาณัติ ปาลพันธุ์ e-mail: arnath.pal@mahidol.ac.th
Line official งานศูนย์ภาษา
Line official งานศูนย์ภาษา