นักศึกษาปัจจุบัน บทคัดย่องานวิจัย กลุ่มภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา
นักศึกษาปัจจุบัน

Student Service System

บทคัดย่องานวิจัย : กลุ่มภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา

COLLEGE OF MUSIC

ภาพนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย MASTER OF ARTS PROGRAM IN MUSIC EDUCATION
 • [ 2562 ]

  AUTHOR: KANTAPON RUANGLUN

  ADVISOR:

 • [ 2561 ]

  AUTHOR: SOMPRASONG SANGKHAOE

  ADVISOR: Lect.Dr. Jessada Thammavanich

 • [ ]

  AUTHOR: ANAWAT PSUNGSOMBAT

  ADVISOR:

 • [ ]

  AUTHOR: PANIDA SURIYAJAN

  ADVISOR:ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่