นักศึกษาปัจจุบัน บทคัดย่องานวิจัย กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์
นักศึกษาปัจจุบัน

Student Service System

บทคัดย่องานวิจัย : กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์

FACULTY OF PUBLIC HEALTH

ภาพนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM
 • [ 2565 ]

  AUTHOR: PATCHARAPORN DEJBURUM

  ADVISOR: Associate Professor Dr. SUKHONTHA KONGSIN

 • [ 2564 ]

  AUTHOR: SUTHATHIP PRASOMSRI

  ADVISOR: Associate Professor Dr. WIRIN KITTIPICHAI

 • [ 2563 ]

  AUTHOR: PATHOMPORN CHAPSUWAN

  ADVISOR: Assistant ProfessorDr. WIRIN KITTIPICHAIผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่