ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “รู้จักกับ CORPORATE IDENTITY จะสร้างความโดดเด่นเป็นที่จดจำได้อย่างไร”

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “รู้จักกับ CORPORATE IDENTITY จะสร้างความโดดเด่นเป็นที่จดจำได้อย่างไร” ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก คุณสุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล หัวหน้างานสื่อสารองค์กร และ คุณวรรณพร ยังศิริ นักวิชาการสารสนเทศ งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการบรรยาย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้รับรู้และเรียนรู้ในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ การใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การใช้สี การจัดวาง tagline การใช้ลวดลายอัตลักษณ์ ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อร่วมช่วยกันสร้างความโดดเด่นด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล

รูปภาพเพิ่มเติม: https://bit.ly/gradmu_PR230726

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่