ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

Online Active Recruitment and Online Interview 2023 (Day 2)

Faculty of Graduate Studies held the Online Active Recruitment and Online Interview 2023 (Day 2) on Saturday, 6 May 2023, via ZOOM. The following faculties participated in the event: Faculty of Social Science, Institute of Nutrition, Faculty of Environment and Resource Studies, Faculty of Information and Communication Technology, Faculty of Engineering, and Institute for Innovative Learning. In addition, there were 105 international applicants joining this event.

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่