ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

Online Active Recruitment and Online Interview 2023 (Day 1)

Faculty of Graduate Studies held the Online Active Recruitment and Online Interview 2023 (Day 1) on Saturday, 29 April 2023, via ZOOM. The following faculties participated in the event: Faculty of Science, Faculty of Veterinary Science, Faculty of Public Health, Institute of Molecular Biosciences, Faculty of Nursing, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Faculty of Medical Technology, and Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. In addition, there were 116 international applicants joining this event.

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่