ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการให้ความรู้ เรื่อง “พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2566

วันที่ 25 เมษายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการให้ความรู้ เรื่อง “พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร โครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และตระหนักถึงการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ ให้เกียรติเข้าร่วมพร้อมกล่าวเปิดโครงการฯ และมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ 125 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่