ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันที่ 18 เมษายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ภายในงานจัดให้มีพิธีสงฆ์ เจริญพุทธมนต์ ถวายผ้าบังสุกุล ถวายสังฆทาน พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเข้าร่วม พร้อมด้วยทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม: https://bit.ly/MUFGS_PR230418

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่