ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

On-site Active Recruitment 2023 in Surabaya, Indonesia

On 13 February 2023, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, organized an event titled: “Exploring Postgraduate Opportunities & Collaborations at Mahidol University and On-site Active Recruitment 2023” at Harris Hotel & Conventions Gubeng, Surabaya, Indonesia. The event was led by Professor Dr. Patcharee Letrit, M.D., Dean of Faculty of Graduate Studies, followed by Assistant Prof. Dr. Somchai Trakarnrung, Deputy Dean for Educational Management, and Dr. Aung Win Tun, Deputy Dean for International Relations.

The morning session featured a talk on the topic: “Exploring Postgraduate Opportunities: A Guide to Choosing Your Future at Mahidol University”, and a discussion about potential collaborations with representatives from universities in Indonesia. On this occasion, Ms. Onny Asri Miryam (Honorary Consul) of the Royal Thai Honorary Consulate in Surabaya also attended the morning session and delivered an impressive greeting message to attendees. The On-site Active Recruitment 2023 was held in the afternoon by Faculty of Graduate Studies team. Prospective Indonesian students from Surabaya and other cities attended.

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล