ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

MU Grad Webinar: Precis Writing

On 11 November 2022, the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, arranged the webinar on the title “Precis Writing” via Zoom. The class was delivered by Assoc. Prof. Dr. Mark Stephan Felix, a lecturer from the Department of Society and Health, Faculty of Social Sciences and Humanities. This class consisted of several topics including Paraphrasing, Summary writing, and Tips for academic writing. There were Thai and International students participating in the class.

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่