ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

Online Active Recruitment and online interview 2022 (2nd Recruitment)

The Faculty of Graduate Studies held the Online Active Recruitment and online interview 2022 (2nd Recruitment) on Saturday, 23 April 2022, via ZOOM. The following faculties, institutes, and a college participated in the event: ASEAN Institute for Health Development, Faculty of Public Health, Faculty of Social Sciences and Humanities, Institute for Population and Social Research, Institute For Innovative Learning, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Faculty of Science, Faculty of Engineering, and Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Faculty of Nursing, Institute of Molecular Biosciences, College of Management, Faculty of Pharmacy, and Faculty of Tropical Medicine. In addition, there were 90 international applicants joining this event.

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล