ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

การตรวจสุขภาพบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการตรวจสุขภาพสำหรับผู้บริหารอาจารย์ และบุคลากร ประจำปี 2565 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความร่วมมือจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ซึ่งโครงการตรวจสุขภาพครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล