ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

Workshop: Creative Presentation Design by Infographic arranged by Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

The Faculty of Graduate Studies, Mahidol University has arranged the workshop: Creative Presentation Design by Infographic, on Saturday, 26th February 2022, via ZOOM. On this occasion, Dr. Aung WIn Tun, Deputy Dean for International Relations, honorably gave a welcome speech to the participants. The workshop was led by Mr. Anatta Pichaiyan (Presentation and Graphics Design Specialist). The aim of this event is to provide students with Soft Skills in Creative and Innovative by sharing the techniques to think, plan, and create infographics. There were about 80 participants joining the workshop.

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่