ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

Online Active Recruitment and online interview 2022 (Day 1)

The Faculty of Graduate Studies held the Online Active Recruitment and online interview 2022 (Day 1) on Saturday, 19 February 2022, via ZOOM. The following faculties participated in the event: ASEAN Institute for Health Development, Faculty of Public Health, Faculty of Social Sciences and Humanities, Faculty of Nursing, Institute for Population and Social Research, Faculty of Information and Communication Technology, and Institute For Innovative Learning. In addition, there are 91 international students registered for this event.
Online Admission: https://graduate.mahidol.ac.th/admission-inter/login.php

Contact:
International Affairs and Corporate Communications and Special Mission Section
Line: @946zzcot
Email: gradinter@mahidol.ac.th

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่