ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

กิจกรรม MUFGS Friend Meet EP1: Sawasdee khrab! Where are you from? โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MUFGS Friend Meet EP1: Sawasdee khrab! Where are you from? ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดย Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติได้มีโอกาสทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศไทย และสานสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกว่า 30 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่