ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวให้โอวาทนักศึกษาและกล่าวเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และแนะนำการวางแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมแนะนำสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ทุนการศึกษา การสนับสนุนและการพัฒนานักศึกษา รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบัณฑิตวิทยาลัย

ในช่วงท้าย ยังมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “Enjoy your study, enjoy your life, grab your opportunity, and be a successful student at MU” โดยมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยมาร่วมบอกเล่าประสบการณ์ พร้อมให้คำแนะนำทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตนักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายประเทศกว่า 220 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่