ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

กิจกรรมอบรมพิเศษหัวข้อ The first step to become an Entrepreneur

วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมพิเศษในหัวข้อ “The first step to become an Entrepreneur” บรรยายโดย คุณทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Application กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะเพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต ในการนี้ Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 50 คน