ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

Face to Face Consultation

The brand new channel to enhance your communication with Faculty of Graduate Studies (MU-FGS) วันที่ 21 ตุลาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดช่องทางการติดต่อช่องทางใหม่ บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ (Face-to-Face Consultation) ผ่านทาง Zoom App เพื่อเพิ่มการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถพูดคุยและสอบถามปัญหาต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัย ผู้สนใจสามารถติดตามลงทะเบียนเข้ารับการปรึกษา ได้ที่ https://bit.ly/2H08SoW

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่