ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาชาวต่างชาติ) ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาชาวต่างชาติ) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ภายในงาน ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และDr.Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมแนะนำการวางแผนการศึกษา เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด แนะนำทุน สวัสดิการ และการพัฒนานักศึกษา รวมถึงการแชร์ประสบการณ์จากศิษย์เก่าถึงวิธีการเรียนรู้ และแนวทางการใช้ชีวิตในการเป็นนักศึกษาอย่างไรให้มีความสุข โดยมีผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบ New Normal ครั้งนี้กว่า 220 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่