ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรม Infographic Recipe

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม Infographic Recipe ภายใต้กิจกรรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม Creative and Innovation Skills วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยิ่งพงศ์ มั่นทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ (Creative Media) ด้านการสอนศิลปะบำบัดและผลิตสื่อมัลติมีเดีย บริษัท Panta Creation Thailand ภายในโครงการจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เทคนิคการทำ Infographic และกิจกรรม Workshop ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SIMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่