ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ "เตรียมพร้อมรับ TQA (Ep1)"

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ "เตรียมพร้อมรับ TQA (Ep1)" ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา การบริการ และการดำเนินการบริหารจัดการองค์กร มุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Thailand Quality Award : TQA) โดยภายในโครงการจัดให้ความรู้หัวข้อ "รู้จักกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ Thailand Quality Award : TQA" "การดำเนินการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ TQA" และ "ความร่วมมือจากบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย" ทั้งนี้วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่