ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการงาน "มหิดล – วันแม่" ประจำปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "มหิดล – วันแม่" ประจำปี 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมฉลองในโอกาสวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงวัฒนธรรมผ้าเฉลิมพระเกียรติ การขับร้องกล่อมลูก 4 ภาค และ การประทานรางวัลจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ แด่ผู้ได้รับการคัดเลือก "แม่ดี-บุคลากรเด่น" "แม่สู้ชีวิต" "แม่ 100 ปี" และ "แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"

การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการวิชาการ และบริการตรวจสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ เข้าร่วมรับเสด็จ โอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ หัวข้อ Single Mom เลี้ยงลูกยุคดิจิทัล 4.0 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่