ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรม "8 เทคนิคสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อความคิดสร้างสรรค์"

วันที่ 16 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม "8 เทคนิคสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อความคิดสร้างสรรค์" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skill ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (CREATIVE AND INNOVATION SKILLS) ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SIMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในกิจกรรมจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ ทฤษฎีของความคิดสร้างสรรค์ และ 8 เทคนิคเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยิ่งพงศ์ มั่นทรัพย์ (ครูยิ่ง) Director บริษัท Panta Creation จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเป็นกิจกรรมระดมสมอง "ช่วยกันคิดเพื่อผุดไอเดีย" และต่อด้วยกิจกรรมกลุ่มเล่นเกมส์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในระยะเวลาที่จำกัด

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่