ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน "ทำบุญเดือนเกิด"

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน "ทำบุญเดือนเกิด" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้ MLC มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งจัดโดย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่