ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดงาน "ครบรอบ 55 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล"

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดงาน "ครบรอบ 55 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงอดีตผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ศ.เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ (อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลำดับที่ 6) ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง (อดีตรองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง) ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง (อดีตรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) รศ.ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด (อดีตรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้บริหารจากคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานจัดให้มีพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล สังฆทาน เครื่องไทยธรรม และจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป พิธีมอบโล่บุคลากรดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ คุณชนะ ทองก้อน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสำเภา กรานจำนงค์ แม่บ้าน ระดับ บ2 คุณอ้อย ไชยมาตย์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คุณวรัญชัย พนานุรักษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) และพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ – บุคลากรดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ คุณชลญภัสส์ แสงเสน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หลังจากนั้นร่วมกันรับประทานอาหาร และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล