ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

งานทำบุญ รำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ล่วงลับ "สวัสดิ์-ณัฐ-อดุลย์" ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลและรำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ล่วงลับ คือ ศ.นพ.สวัสดิ์ สกุลไทย์ ศ.เกียรติคุณ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ และ ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล ครั้งที่ 14 ณ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วย รศ.นพ มันตรี จุลสมัย นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร อาจารย์จากส่วนงานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยครอบครัวอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และแขกผู้เกียรติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล