ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

"งานเดิน-วิ่ง มหิดลคนรักสุขภาพ" เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล และ 55 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัด "งานเดิน-วิ่ง มหิดลคนรักสุขภาพ" เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล และ 55 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวรายงานกิจกรรมต่อประธานในพิธีซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม Aerobic Dance โดยตัวแทนผู้นำออกกำลังกาย จากสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และกิจกรรมเดิน-วิ่ง โดยแบ่งได้ 3 ระยะ ได้แก่ Mini Marathon (10 km.) Fun Run Period (5 km.) และ Walk - Run Period (3 km.) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,812 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ จ่าเอกณรงค์เดช ทาพารักษ์ และนางสาวธัญภรณ์ ติยาภรณ์ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำเข้ากองทุนเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความพิการ และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่