ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ "Cultural Trip ตอน Go Karn Together"

วันที่ 17- 18 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ "Cultural Trip ตอน Go Karn Together" ณ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติได้ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติเข้าใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้น ผ่านการทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 1.วัดหินแท่นลำภาชี 2.เมืองมัลลิกา รศ.124 3.ถ้ำกระแซและเส้นทางรถไฟสายมรณะ 4.สะพานแม่ข้ามน้ำแควและตลาดพลอย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่