ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการแบ่งปันความรู้ หัวข้อ "การบริหารโครงการมืออาชีพ : Professional Project Management"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแบ่งปันความรู้ หัวข้อ "การบริหารโครงการมืออาชีพ : Professional Project Management" ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรโดย คุณวีระชัย เขม้นงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คุณอรรัตน์ ตั้งทองเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่