ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

Mahidol University International Night 2018

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมปฏิบัติงานฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียนในงาน "Mahidol University International Night 2018" ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในปีนี้มีธีมงานว่า "Global Connectivity" วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการเล่นเกมชิงรางวัล ชมการแสดงของนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ การแสดงของนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ การแสดงของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ การแสดงของนักศึกษาอินโดนีเซีย ชุด "Pangkur Sagu" การแสดงของนักศึกษาพม่า ชุด "Mingalar Par" และปิดท้ายด้วยการประกวด Mr. & Ms. Mahidol University International Night 2018

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่