ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ SAY CHEESE WITH CELL PHONE

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม SAY CHEESE WITH CELL PHONE (Creative and Innovative Skills) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณยิ่งพงศ์ หมั่นทรัพย์ Creative Director, Panta Company, Chiang Mai, Thailand ในการอบรมจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ และทำ workshop อาทิ เทคนิคการเขียนบท และร่าง story boardให้จับใจคน การเริ่มต้นใช้มือถือในการตัดต่อวิดีโอ การตัดต่อวิดีโอ บนมือถือ การแชร์วิดีโอลง social media ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้พื้นฐาน ในการใช้งานฟังก์ชั่น multimedia ของสมาร์ทโฟน เทคนิค การจัดองค์ประกอบของภาพ แสง เสียง และการตัดต่อผลงานด้วยสมาร์ทโฟน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ จัดทำสื่อวิดิโอขนาดสั้น ผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่