ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการงาน "มหิดล – วันแม่" ประจำ 2561

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "มหิดล – วันแม่" ประจำปี 2561 ณ สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมฉลองในโอกาสวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ แด่ผู้ ได้รับการคัด "แม่ดี-บุคลากรเด่น" "แม่สู้ชีวิต" "แม่ 100 ปี" และ "แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" การจัดแสดง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการวิชาการ และบริการตรวจสุขภาพ

โอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมจัด แสดงนิทรรศการ หัวข้อ "Life-long learning for essential development of the 21st century and beyond" ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ นพ. ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่